Verbouwen

Waarom een Bouwverzekering bij het (ver)bouwen van uw woonark?

Als particulieren in eigen beheer een (drijvende) woning bouwen of verbouwen is het zinvol om een Bouwverzekering te sluiten. Een woonark in aanbouw c.q. verbouw staat aan diverse risico’s bloot die vaak niet gedekt zijn onder de normale opstal- of aansprakelijkheidsverzekering van de particulier.
De Bouwverzekering vult hiermee de verzekering van uw woonboot aan.

Voorbeelden van deze risico's zijn:

 • Een storm die de half afgebouwde opbouw vernielt.
 • De nieuwe parketvloer die nat wordt door een lekkende cv-installatie.
 • Het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer gemonteerd zou worden breekt.

Wat te doen als een aannemer wordt ingeschakeld?

Als de particulier zelf de bouw of de verbouwing uitvoert, is de noodzaak van een Bouwverzekering evident. Als een aannemer wordt ingeschakeld, ligt de situatie anders. Vaak heeft een aannemer al een doorlopende Constructie All Risks (CAR)-verzekering afgesloten. Toch kan het voor de particulier voordelig zijn om zelf de verzekering af te sluiten. Enkele belangrijke redenen zijn:
 • Alle partijen zijn meeverzekerd onder Rubriek I, ook nevenaannemers die de particulier zelf opdracht heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de parketvloerenlegger of keukeninstallateur.
 • Als de particulier zelf (delen van) de bouw uitvoert, is dit ook gedekt. Zekerheid dat de premie is betaald en er (dus) adequate dekking is. De particulier is dus niet afhankelijk van de polis van de aannemer.
 • De particulier heeft zelf controle over de schadeafwikkeling en is niet afhankelijk van de financiële situatie van de aannemer.

De verzekerde Rubrieken

De Bouwverzekering voor Particulieren biedt een ruime dekking tegen schade ten gevolge van beschadiging of diefstal die kan ontstaan tijdens de bouw en bestaat uit de volgende rubrieken:
I.Het bouwwerk verzekerd bedrag maximaal € 250.000,-
II.Aansprakelijkheid (secundair) verzekerd bedrag € 500.000,-
III. Bestaande eigendommen verzekerd bedrag € 50.000,-
Het standaard eigen risico bedraagt € 500,- en € 1.000,- voor diefstal/vandalisme/storm.

Premie

De premie voor werken tot € 100.000,- (zowel nieuwbouw als verbouw) en een bouwtermijn van maximaal 12 maanden: € 350,- (exclusief kosten en assurantiebelasting).
De premie voor werken boven € 100.000,- en tot € 250.000,- bedraagt € 500,-.
Premies voor bouwsommen boven € 250.000,- en/of andere bouwtermijnen zijn op aanvraag beschikbaar.

Deze premies zijn ook van toepassing wanneer er wordt geheid, bemalen, ontgraven beneden de aanlegdiepte van bestaande funderingen of er constructieve werkzaamheden plaatsvinden aan dragende constructies, mits er berekeningen van een erkend constructeur aan deze werkzaamheden ten grondslag liggen.
Indien de maatschappij echter de mening is toegedaan dat er toch een technische inspectie van het risico dient plaats te vinden, geldt een (minimum)premie van € 700,-.
In specifieke gevallen (b.v. graven van een kelder) kunnen bijzondere bepalingen in de polis worden opgenomen.

De volgende extra dekking is mogelijk:

Huisvestingskosten

Deze verzekering biedt eveneens dekking voor noodzakelijk te maken extra Huisvestingskosten van verzekeringnemer mits die kosten het gevolg zijn van een gedekte schade op Rubriek I en/of Rubriek III. Hierbij geldt het volgende:

 • vergoed worden de extra huisvestingskosten tot een maximum van € 1.250,00 per maand
 • de maximale uitkeringstermijn is 12 maanden;
 • de uitkeringstermijn zal worden vastgesteld op basis van de termijn die onder normale omstandigheden nodig is om de gedekte schade te herstellen;
 • uitgesloten van dekking zijn boete- en/of schadevergoedingen aan derden.
De extra premie voor deze optionele dekking bedraagt € 100,-. Voor deze dekking geldt géén eigen risico!

Nodig voor de aanvraag:

 • Ingevuld aanvraagformulier.
 • Alleen bij specifieke werkzaamheden, zoals heien, bemalen e.d.: de bouw- en constructietekening en –berekeningen. Informatie
Voor vragen of meer informatie over de bouw- of verbouwverzekering voor uw woonark, woonboot, watervilla of drijvende woning kunt u contact met ons opnemen.

Drijvende WoningVerzekering website, DrijvendeWoningVerzekering.nl, Drijvende Woning Verzekering.com, DrijvendeWoningPakketVerzekering.nl, Drijvende Woning PakketVerzekering.com Copyright (C) SEDW.